ĐĂNG KÝ DỰ THI CHUẨN NĂNG LỰC TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

ĐĂNG KÝ THI Yêu cầu thí sinh điền đầy đủ mọi thông tin

TRA CỨU THÔNG TIN

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Trung tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - ĐHTN

Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên, Tân Thịnh, TP. Thái Nguyênn

Điện thoại: 0208 3646 929 - Email: trungtamkhaothi@tnu.edu.vn